5-728.0Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang
Vakuumentbindung aus dem Beckenausgang
Vakuumextraktion aus dem Beckenausgang
5-728.1Vakuumentbindung: Aus Beckenmitte
Vakuumentbindung aus der Beckenmitte
Vakuumextraktion aus der Beckenmitte
5-728.xVakuumentbindung: Sonstige
5-728.yVakuumentbindung: N.n.bez.
Menu