3-301.0Konfokale Mikroskopie: Verdauungstrakt, endoskopisch
Endoskopische konfokale Mikroskopie des Verdauungstraktes
Konfokale Mikroskopie der Papilla duodeni major
3-301.1Konfokale Mikroskopie: Auge
3-301.1↔Konfokale Hornhautmikroskopie
Konfokale Mikroskopie des Auges
3-301.2Konfokale Mikroskopie: Haut
Konfokale Endothelmikroskopie
Konfokale Mikroskopie der Haut
3-301.xKonfokale Mikroskopie: Sonstige
3-301.yKonfokale Mikroskopie: N.n.bez.
Menu