1-207.0Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)
Routine-EEG
Routine-EEG mit Provokation
1-207.1Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden)
Schlaf-EEG
1-207.2Elektroenzephalographie (EEG): Video-EEG (10/20 Elektroden)
Video-EEG
1-207.3Elektroenzephalographie (EEG): Mobiles Kassetten-EEG (10/20 Elektroden)
Mobiles Kassetten-EEG
1-207.xElektroenzephalographie (EEG): Sonstige
1-207.yElektroenzephalographie (EEG): N.n.bez.
Menu